Hälsogurun

Hälsa, ett stort ord och i vårt samhälle kanske ett av de mest använda orden, samhällsdebatten kretsar väldiogt ofta runt hälsa. Det är allt från fysiskt välmående till psykisk sjukdom. Hälsa har blivit allt viktigare och det finns mängder av livsstilar som på olika sätt skall leda till ett hälsosamt liv. Vi på Hälsogurun är intresserade av alla dessa fenomen och vi komemr att skriva om och publicera artiklar relaterade till olika områden inom hälsa. Det kan handla om allting från en Yogaretreat på Bali till den senaste forskningen inom longevity. Just nu är t.ex. MCT-olja väldigt hett, det handlar om att få i sig så mycket nyttiga fetter som möjligt och MCT innehåller enbart meddellåmnga mättade fettsyror. Magnesium är också i ropet, ett mineral som spelar en viktig roll för vårt psykiska välmående och som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd via kosten.

Kan man köpa kosttillskott av Hälsogurun?

En fråga som vi har fått är om det går att köpa kosttillskott av oss, det går inte, däremot kommer vi att rekommendera de tillskott som vi anser håller bra kvalitet och som kan hjälpa dig som letar efter olika tillskott. Följ oss så kommer du att få information om de senaste rönen och lära dig mer om vilka tillskott som passar för din livsstil.

Kommer ni att prata om träning?

En annan fråga som vi har fått handlar om vi komemr att ta upp träning här på Hälsogurun och vi kan bekräfta att, JA vi kommer att ta upp träning som en del. Det är mycket viktigt att hålla sig aktiv, träna är bra för båe fysiskt och psykiskt välmående och i kombination med rätt sorts kosttillskott kan träning göra undeverk för dig som individ. Vi kommer att titta på olika träningsformer och enskilda rörelser samt även titta på vilka trender som råder just nu. T.ex. HIIT (HögIntensiv InternallTräning) som har varit i ropet i ganska många år nu. Vi kommer även att ta upp WB-EMS (Whole Body EMS) vilket är en av de allra mest moderna formerna av träning som vi ser idag. Vi på redaktionen är aktiva ”emsare” och vi propagerar gärna för träningsformen! 🙂