Antioxidanten Pterostilbene

Att bär, och då särskilt blåbär, gör underverk för hälsan är ingen hemlighet. Svenska blåbär exporteras vida omkring i världen för dess hälsoeffekter. Däremot så kanske inte alla vet varför blåbären är så nyttiga. De är fulla av nyttiga antioxidanter. En av dessa är superantioxidanten Pterostilbene. Pterostilbene finns även i  vindruvor och i ett särskilt träds bark, det indiska Kinoträdet. Pterostilbene är en stilbenoid. Med det menas att det är ett ämne som finns i växtplantor. Växtplantorna producerar detta ämne som ett försvar för att inte bli angripna av exempelvis bakterier, virus och svampinfektioner.

Det är därför som Pterostilbene är så bra för människokroppen och har många positiva hälsoeffekter. Den uppvisar samma egenskaper som kroppen får vid kortare perioder av fasta när intaget av kalorier minskas. Det går att påverka våra gener positivt genom att äta och leva rätt. På så sätt kan vi undvika, eller i alla fall fördröja, latenta ärftliga sjukdomar. Genom att minska på intaget av mat under en korta tids fasta så triggas rätt celler ingång för att skydda mot åldersrelaterade sjukdomar. Pterostilebene har ungefär samma effekt som att fasta. Det finns idag kosttillskott att äta för att få i sig Pterostilebene. Exakt hur mycket som bör ätas pågår det ännu forskning om. I kosttillskotten är det stora koncentrationer, men även små doser gör nytta för hälsan

Hur kan Pterostilebene stoppa åldrandet?

Att äta tillskott av Pterostileben kan ge dig ett längre liv. Att det är möjligt beror på att antioxidanten angriper de celler som är förknippade med åldersrelaterade sjukdomar. Den höjer försvaret på de viktiga cellerna och därför kan allvarliga sjukdomar som cancer motverkas innan cancercellerna börjar att växa. Även andra sjukdomar som har med ålderdomen att göra, som åderförkalkning, höjt kolesterol, dåliga blodfetter och diabetes typ 2 kan botas. Även om kunskapen om ämnet Petrostilebene inte funnits så länge så vet forskarna mycket om processen som orsakar åldrandet. Det finns något som kallas ”blå zoner” i världen. Det är spridda regioner över världen och är platser där en frisk åldrande befolkning lever länge. Dessa platser har flera olika saker gemensamt, men en gemensam faktor är maten de äter. De äter energisnål mat som ofta kommer från någon planta, och den är fullspäckad av vitaminer. Det finns givetvis även undantag från denna regel. Exempelvis på den Italienska ön Sardinien. Här frossas det i pasta och ost som har högt energivärde, men ön tillhör ändå den blå zonen. Här är en av förklaringarna vinet. I vindruvor finns ett ämne som är nära besläktat med Ptrostilebene som heter Resveratrol. De flesta har hört att ett glas rött vin om dagen är bra för hälsan, och det är resveratrol som är hemligheten. I det sardinska vinet och druvorna finns en högre koncentration av resveratrol än på andra platser.

Substanser som stoppar åldrandet

Resveratrol och Pterostilebene har väldigt liknande egenskaper och effekter på hälsan. Det finns dock skillnader i den kemiska uppbyggnaden som gör att kroppen snabbare tar upp Pterostilebenet och gör så att det stannar längre i kroppen. Resveratrol och Pterostilebene har samma goda egenskaper mot åldrandet men medan Pesveratrol är som vanlig honung är Pterostilebene rena dunderhonungen för kroppens celler. Dessa två ämnen ändrar alltså vårt genetiska arv genom att bygga om rätt celler och ge oss ett längre liv.

Upptäckten av Pterostilebene har gett forskarna ett rejäl kliv i kampen mot åldrandet. Det är inte bara anti-inflammatoriskt utan påverkar även hjärnan. Genom att äta livsmedel som innehåller Pterostilebene så får du bättre minne eftersom den bygger upp viktiga proteiner som är viktiga för hjärnan. Det stoppar hjärnans åldrande eftersom den förhindrar att dopaminet förloras.  Eftersom det påverkar hjärnan så ökar det även inlärningsförmågan och är även viktigt för barn. Dessa ämnen är otroligt intressanta för forskare som forskar om våra vanligaste sjukdomar som cancer och åderförkalkning. Det som gör Pterostilebene unikt inom cancerforskningen är att ämnet stör cancercellerna på ett vis som ingen, ännu känd, annan substans gör. Båda dessa ämnen har slagit forskarna med häpnad eftersom deras beteende påminner om de goda effekter som uppstår för kroppens gener vid kortvarig fasta. Kombineras dessa två ämnen med varandra tillsammans med rätt kost och motion så kan människan leva väldigt länge. Detta tros vara nyckeln till ungdomens källa. Förutom att vi mår bättre har forskare på Harvard upptäckt att det finns ett ämne som får oss att se snyggare ut. Nicotinamide riboside är en vitamin som påminner om B3. Denna vitamin är bra för hjärnan men även för utseendet. Ämnet produceras i våra kroppar men det som gör Nicotinamide riboside så anmärkningsvärt i kampen mot åldrandet är att de ökar den mitrokondrie massan som i vanliga fall bryts ner när vi åldras. Verktygen för ett friskt och hälsosamt liv finns redan och med en ökad kunskap om kroppen och hur vi bör leva samt vilka substanser som bör tillsättas så kommer vi kanske snart nå åldrar på 150 år.

Referenser