NAD+ NR och Åldrande

En liten molekyl vid namn nikotinamid adnin dinukleotid eller NAD+ som den normalt kallas. Har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Forskare har på flera håll börjat koppla ihop NAD+ med åldersrelaterade sjukdomar och åldrande i sig. NAD+ har varit känd sedan börja på 1900-talet, men den har inte riktigt kopplats ihop med åldrande på det sätt den gör nu. NR är en variant av vitamin B3 skapad av det amerikanska företaget Chromadex i Californien under namnet NIAGEN.

Åldrande – en sjukdom?

David Sinclair (professor vid institutionen för genetiv vid Harvard Medical School) sa in en ted-talk att han tycker att det är underligt att läkarvetenskapen lägger ner enorma medel på åldersrelaterade sjukdomar som ju inte drabbar alla istället för att titta på den bakomliggande orsaken, nämligen åldrandet. Om vi hanterar åldrande som en sjukdom och kan motverka dess negativa konsekvenser så kommer vi att ha en frisk åldrande befolkning istället för en sjuk åldrande befolkning.

Nivån av NAD+ avtar med åldern
Diagram som visar hur NAD+ avtar med åldern. Hämtat från Chromadex.

OK, men vad har NAD+ och NR med saken att göra?

NAD+ är kopplat till energiomvanlingen i celler (utan NAD+ så dör vi på grund av cellsvält), det är kopplat till aktiveringen av Sirtuiner och flera andra viktiga funktioner. Nivåerna av NAD+ avtar med åldern, ju äldre vi blir desto mindre NAD+ finns i våra celler och till slut dör vi. Det är lite tillspetsat, men det är tveklöst så att NAD+ är starkt förknippat med åldrande. Finns Niagen i Sverige? Det går att beställa online från ett flertal onlinebutiker.

Hur fungerar NR?

NikotinamidRibosid (Nicotinamide Riboside) är en prekursor (föregångare) till NAD+ (Nikotinamid Adenin Dinukleotid) det innebär att den omvandlas till NAD+ i kroppen. Den komplexa processen involverar flera komplicerade kemiska processer, slutprodukten är NAD+ och resultatet ökade nivåer av det livsnödvändiga koenzymet.
NR har visat sig vara mycket effektiv i det här hänseendet och flera studier visar att NR är ett välfungerande och säkert tillskott. Jag är ganska säker på att vi kommer att återkomma till det här intressanta tillskottet.

Referenser