Publicerad den Lämna en kommentar

CBD är den nya tidens naturliga läkemedel

När man hör talas om CBD-olja är det vanligt att det förknippas med drogen cannabis, vilket är fel. Missförståndet är inte konstigt eftersom det kommer från samma planta. Man utvinner oljan från hampaväxtens stjälk istället för bladen. Du kommer inte att känna något rus när du använder oljan eftersom substansen inte är psykoaktiv. Däremot hjälper oljan bra som smärtlindring. Cannabidiol är ett ämne av cirka 60 olika cannabidoider som finns i cannabisplantan. Många anser att det är en mirakelväxt eftersom det kan hjälpa mot smärta på ett annat sätt än vanliga smärtmediciner. CBD har skapat stort intresse vilket är förståeligt eftersom det finns mycket stor potential för oljan för medicinsk användning. Historiskt har länge använt produkten för sina medicinska egenskaper och nu början användandet av oljan sprida ut sig mer.

CBD-olja mot reumatiska sjukdomar

CBD olja har länge använts för olika åkommor i stora delar av världen. I USA är det fullt lagligt med medicinsk marijuana, men bara i vissa delstater. CBD-oljan däremot är laglig, i alla fall än så länge, eftersom alkaloiden inte är psykoaktiv. Det vanligaste är att CBD-olja används vid olika reumatiska sjukdomar eller smärtproblematik. Även vid epilepsi har man sett stora framgångar av CBD-olja som läkemedel. Idag har användandet vid såna här sjukdomstillstånd ökat markant även fast man inte kan se nån egentlig medicinsk effekt rent vetenskapligt och heller inte påvisa det i forskning. En anledning till att det inte går så fort framåt med forskningen kan vara för att det är svårt att ta patent på naturliga ämnen, vilket gör att läkemedelsföretagens intresse svalnar.

CBD ger dig inte samma rusiga effekt som du skulle få av THC men den har flera andra effekter på din kropp. En av de saker som är intressanta när det gäller just CBD-olja och dess effekt på kroppen är att vi faktiskt har cannabinoider i vår kropp, en del av dem är kopplade till vårt immunsystem. Vårt kroppsliga system av cannabinoider kallas för ESC och upptäcktes på tidigt 80-tal. ESC både skickar signaler och har receptorer som tar emot CBD och ger dess effekt till kroppen. Den första typen av CBD-receptorer finns i vår hjärna och i det centrala nervsystemet och styr rörelser, humör, aptit och känslor medan den andra typen hittas i vårt immunsystem och våra celler. Dessa har istället effekt på smärta och inflammation. Det är här cannabidiol kommer in eftersom receptorer i första hand plockar upp ämnet. Det är just det som gör att CBD kan verka som smärtlindring och ha en antiinflammatorisk effekt.

Cannabidiol klassas inte längre som doping

Eftersom att forskningen ändå går framåt kan man se att saker händer genom att exempelvis att cannabidiol har tagits bort från Wadas (antidopingsorganisationen) lista över förbjudna substanser, vilket tyder på att bilden i samhället angående CBD-olja har ändrats markant. Att det inte finns något förbjudet ämne i produkten är anledningen till att det är godkänt som naturläkemedel, till skillnad mot drogen cannabis som bevisat har en berusningseffekt på människan. Du kan idag köpa cannabidiol som naturläkemedel men processen fortgår för att det ska klassas som ett läkemedel.

Cannabidiol och CBD-olja, som är den form du idag kan köper av produkten, kan tas på flera olika sätt för olika effekt. CBD-olja kan droppas under tungan, vilket är den vanligaste varianten. Att ta den på det sättet gör att upptaget går fortast och du kan få effekt av produkten snabbare eftersom slemhinnorna under tungan snabbt leder produkten ut i kroppen. Du kan också applicera oljan på huden vilket är ett bra sätt om du vill använda den läkande eller mot smärta på ett visst ställe på kroppen. Du kan även röka eller ta oljan rektalt eller på andra sätt vilket brukar vara en orsak till att produkten ses som drog.

Cannabis är fortfarande en drog

Man ska inte blanda ihop drogen cannabis och CBD. Eftersom många av misstag blandar ihop produkterna har oljan fått ett oförtjänt dåligt rykte. Det är viktigt att läsa på ordentligt för att kunna svara på frågor om skillnaden mellan drogen cannabis och CBD-olja. Det är ofta okunskap som väcker debatt. Cannabis har länge varit känt för att lindra smärtor och att ha effekt på olika sjukdomstillstånd men har samtidigt varit otroligt omdiskuterat och personer som valt att använda drogen som medicin har fått stå till svars för sitt val. Att dra likheten mellan cannabis och CBD-olja kommer ganska naturligt eftersom de båda kommer från samma växt. Skillnaden är att produkterna kommer från olika delar av växten och de olika delarna av växten har olika egenskaper.

Cannabisen är fortfarande klassad som en drog. Däremot kan du på vissa ställen få den utskriven i medicinskt syfte. För att förstå skillnaden mellan cannabis och cannabidiol behöver du känna till hur de olika produkterna framställs. Cannabidiolen utvinns ur stjälken i motsats till att torka bladen och röka dem. Det finns flera växter som kan användas för olika syften. Du kan till exempel utvinna alkohol ur ris men för den sakens skull blir inte ris klassat som ett berusningsmedel. Det finns flera exempel på helt naturliga växter, ur vilka du kan framställa eller utvinna mindre bra produkter.

Eget beslut

Det är upp till var och en huruvida man vill använda CBD eller inte. För personer, som till exempel lider av svårt smärta, kan smärtlindring eller andra hälsoeffekter göra att det är en bra idé att använda CBD-olja. Att använda cannabis blir ett annat beslut eftersom den faktiskt är olaglig i de flesta länder medan cannabidiol är fullt lagligt. De flesta som lever med smärta är dock beredda att testa det mesta och det är värt väldigt mycket för just dessa personer att få någon form av smärtlindring. Att använda oljan kan vara ett sätt att öka livskvalitén för personer som lever med ständig värk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *